Veterinære legemiddelrester i mat: tillatte grenseverdier overholdes i økende grad

Rester av veterinære legemidler og andre stoffer som finnes i dyr og dyrefôr, fortsetter å falle i EU, viser de siste dataene fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

EFSAs overvåkingsdata for 2020 dekker 620 758 prøver som er rapportert fra EUs medlemsland, Island og Norge. 0,19 prosent av de innrapporterte prøvene overskred tillatte grenseverdier for rester av veterinære legemidler.

Dette er det laveste tallet på 11 år. I løpet av 11-årsperioden har tallet på overskridelser av tillatte grenseverdier variert fra 0,25 prosent til 0,37 prosent. I 2019 var overskridelsestallet 0,30 prosent.

I 2020 steg andelen av overholdelse av grenseverdier for antithyreoideamidler, steroider og resorsykliske sure laktoner, sammenlignet med tallene for 2017, 2018 og 2019.

Det ble også notert en økning i overholdelse av grenseverdier for anthelmintika, organoklorforbindelser, organofosforforbindelser, fargestoffer og "andre stoffer", sammenlignet med 2017, 2018 og 2019.

Du kan gå gjennom resultatene i EFSAs nye interaktive datavisualiseringsverktøy. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Dataene omfatter rundt 13 millioner resultater, og er tilgjengelige på Knowledge Junction. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les rapporten på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.