Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Faggruppen vurderer nytte og risiko innen fagområdene humanernæring, dietetiske produkter og allergi.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 21 62 28 07
Send e-post

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinge og risikovurderinger under arbeid fra faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

 

 

Agenda og referat fra møter

Her finner du agenda og referat fra møter i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.


Fluoriddoser i kosttilskudd på 0,5, 1, 5 eller 7 mg per dag, vil kunne føre til at det øvre tålbare inntaksnivået for fluorid overskrides hos enkelte individer i de fleste aldersgrupper, blant de som i tillegg bruker fluortabletter og fluortannkrem for å forebygge hull i tennene.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie