Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Fremmede organismer, handel med truede arter

Faggruppen vurderer risiko for biologisk mangfold ved innførsel og hold/utsetting av fremmede organismer i Norge. Risikovurderingene er knyttet både til søknader, bestemte virksomheter eller som grunnlag særskilt regulering i forskrift.

Faggruppen evaluerer også søknader om import/eksport og listeforslag under CITES-konvensjonen, som regulerer internasjonal handel med truede arter.

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder. Phd.

M: 92 42 43 13
Send e-post

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinge og risikovurderinger under arbeid fra faggruppen for fremmede organismer, handel med truede arter.

 

 

Agenda og protokoll fra møter

Her finner du agenda og protokoll fra møter i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter.

 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert kunnskapsgrunnlaget for forslagene om endringer i reguleringen av handel med en rekke arter av ville dyr og planter.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Siste fra VKM

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie