Oppnevning av medlemmer

Slik foregår oppnevning av medlemmer til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Vurdering av søkerne

Etter søknadsfristen blir mottatte søknader sendt til en nordisk bedømmelseskomité. Bedømmelseskomiteen vurderer søkerens vitenskapelige kompetanse ut ifra følgende spørsmål:

  • Har søkeren vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå innenfor VKMs fagområder inkludert publikasjoner innenfor fagområdene (både peer reviewed artikler og grå litteratur)?

Bedømmelseskomiteen vurderer også dette:

  • Har søkeren erfaring med risikovurderinger og/eller kunnskapsoppsummeringer?
  • Har søkeren erfaring fra faglig og/eller tverrfaglig arbeid i komiteer eller arbeidsgrupper?

Innplassering i komiteen

Alle søkere som bedømmelseskomiteen har funnet kvalifisert, vurderes for innplassering i komiteen. Målet for innplasseringen er at:

  • VKMs fagområder, inkludert kjennskap til norske og/eller nordiske forhold, er dekket
  • Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og Skandinavia
  • Hvert kjønn er representert med minst 40 prosent
  • Innplasseringen bidrar til oppbygging av norske kunnskapsmiljøer innenfor fagområdene VKM dekker

Videre er det ønskelig at faggruppelederne har lang og bred relevant vitenskapelig erfaring og ledererfaring.

Sekretariatet utarbeider forslag til innplassering i komiteen. Forslaget sendes til Helse- og omsorgsdepartementet.

Endelig oppnevning

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner medlemmene i VKM. Oppnevningen skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie