Plantehelse

Faggruppen vurderer risiko ved karanteneskadegjørere og andre skadegjørere som kan redusere avling, kvalitet eller verdi av planter og planteprodukter, og som kan ha negative effekter på økosystemer og naturmangfold. Faggruppen vurderer også risiko for helse og miljø ved bruk av makrobiologiske plantevernmidler og rester av disse i mat.

Kontakt

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinger og risikovurderinger under arbeid fra faggruppen for plantehelse.

 

 

Agenda og referat fra møter

Her finner du agenda og referat fra møter i faggruppen for plantehelse.


Farlige plantesykdommer og skadedyr kan spres med organisk avfall eller vann fra bedrifter som pakker norskproduserte og importerte poteter og grønnsaker. Effekten av tiltak for å forebygge spredning varierer.

Det er hovedbudskapet i en risikovurdering som VKM har gjort for Mattilsynet.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie