Våre folk - alle

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 25 personer og en komité med123 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Nettsiden vil bli oppdatert med informasjon om medlemmene, i tråd med oppnevning av ny komité 2022 - 2026. Her er oversikt over den nye komiteen. Pdf, 566.5 kB, åpnes i nytt vindu.

Alle

 1. Adam Paruch

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler.

  M: 92 45 83 74

 2. Amin Sayyari

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

  M: 41 24 72 89

 3. Anders Bryn

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold

  M: 930 397 82

 4. Anders Nielsen

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 35 04 35

 5. Anders Ruus

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Professor.

  M: 98 22 77 86

 6. Angelika Agdestein

  Medlem av faggruppen for dyrehelse. Ph.d.

  M: 47 32 66 74

 7. Anine Christine Medin

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  T: 38 14 14 28
  M: 474 63 893

 8. Beatrix Alsanius

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  T: +46-767680496

 9. Belinda Flem

  Medlem av faggruppen for fôr

  M: 958 30 071

 10. Bente Mangschou

  Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

  T: 21 62 28 07
  Send e-post

 11. Berit Gehrke

  Medlem av faggruppen for CITES

  M: 466 27 194

 12. Berit Granum

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  T: 21 07 66 96

 13. Bjørnar Ytrehus

  Leder av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd, og av hovedkomiteen. Dr.Med.Vet.

  M: 97 64 14 31

 14. Brett Sandercock

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold

  M: 452 16 480

 15. Camilla Svendsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  M: 92 65 37 11

 16. Christer Magnusson

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  M: 95 20 53 04

 17. Christian Vogelsang

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler.

  M: 982 94 051

 18. Christiane Kruse Fæste

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Rer.Nat.

  M: 47 75 34 88

 19. Christine Louise Parr

  Seniorrådgiver, ph.d

  M: 920 21 231
  Send e-post

 20. Daniel Flø

  Prosjektleder, ph.d.

  M: 47 66 42 11
  Send e-post

 21. Dean Basic

  Prosjektleder, ph.d.

  T: 21 62 28 25
  M: 45 43 20 45
  Send e-post

 22. Eirill Ager-Wick

  Seksjonsleder

  M: 41 03 81 41

 23. Eli K. Rueness

  Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

  M: 99 22 59 24

 24. Elisabeth Henie Madslien

  Leder av faggruppen for mikrobiell økologi, og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  T: 63 80 78 03
  M: 95 11 23 68

 25. Elise Rundén Pran

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

  T: 63 89 80 00

 26. Ellen M. Bruzell

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  T: 67 51 22 00

 27. Erik Georg Bø-Granquist

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

  M: 960 43 522

 28. Erik Joner

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient, HDR.

  M: 45 00 05 67

 29. Erlend B. Nilsen

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 41 42 56 84

 30. Espen Mariussen

  Medlem av faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  T: 21 07 70 00

 31. Espen Rimstad

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler, og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  Send e-post

 32. Eva B. Thorstad

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Professor.

  M: 91 66 11 30

 33. Eystein Skjerve

  Professor

 34. Gaute Velle

  Nestleder av hovedkomiteen. Professor.

  M: 99 53 39 40

 35. Gisle Solstad

  Administrasjonssjef og ansvarlig for driften av EFSAs kontaktpunkt i Norge

  M: 98 36 72 86
  Send e-post

 36. Gro Mathisen

  Prosjektleder. Dr.Scient.

  T: 21 62 28 06
  M: 99 59 37 80
  Send e-post

 37. Gry Skodje

  Klinisk ernæringsfysiolog

  M: 48 29 67 40

 38. Heidi Amlund

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

  M: +45 93 51 08 77

 39. Helle Katrine Knutsen

  Leder av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og medlem av hovedkomiteen. Dr.Philos.

  T: 97 52 11 40

 40. Hilde Mellegård

  Fagdirektør mat, cand.med.vet, Phd

  M: 920 24 835
  Send e-post

 41. Hugo de Boer

  Le3der av faggruppen for CITES, og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 98 12 60 30

 42. Håvard Steinshamn

  Leder av faggruppen for fôr, og medlem av hovedkomiteen. Dr. Scient.

  M: 90 68 26 43

 43. Iben Margrete Thomsen

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Cand.Silv, Ph.d.

  T: +45 22 27 05 00

 44. Inger Aakre

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

 45. Inger Therese Laugsand Lillegaard

  Seniorrådgiver eksponeringsberegninger, ph.d.

  T: 21 62 28 18
  Send e-post

 46. Inger-Lise Steffensen

  Leder av hovedkomiteen. Dr. Scient.

  T: 21 07 65 30

 47. Ingunn Anita Samdal

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  M: 91 17 91 38

 48. Jan Alexander

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Med.

  T: 90 62 23 16

 49. Jan Engelsen Brinchmann

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler

 50. Jan Ludvig Lyche

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Professor.

  M: 91 55 58 01

 51. Jens Rohloff

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Philos.

  M: 97 60 89 94

 52. Jo Skeie Hermansen

  Seniorrådgiver, ph.d.

  M: 482 00 409
  Send e-post

 53. Johan Johansen

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

 54. Johan Stenberg

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Ph.d.

  T: +46-(0)70-6220042

 55. Johanna Bodin

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

  T: 97604556
  M: 97 60 45 56

 56. Johanna Järnegren

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 89 71 48

 57. Josef Daniel Rasinger

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  M: 90 36 28 98

 58. Kaare Magne Nielsen

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Professor.

  M: 95 72 25 88

 59. Katrine Eldegard

  Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

  M: 99 16 35 92

 60. Kjersti Kvie

  Seniorrådgiver, ph.d.

  M: 930 16 649
  Send e-post

 61. Kjetil Hindar

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Philos.

  M: 93 46 67 46

 62. Kjetil Klaveness Melby

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler. Professor.

  M: 48 01 63 92

 63. Knut Tomas Dalen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Dr.Philos.

  T: 22 85 15 15

 64. Kristian Prydz

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr

 65. Kyrre Kausrud

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Scient.

  M: 99 54 51 45

 66. Lars Robert Hole

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 76 91 41

 67. Lawrence Kirkendall

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Professor emeritus.

  M: 93 07 78 87

 68. Lene Frost Andersen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  M: 47 36 55 94

 69. Lisbeth Dahl

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

  M: 47 29 16 89

 70. Lise Madsen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

  M: 414 76 177

 71. Lucy Robertson

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 97 70 12 14

 72. Margarita Novoa-Garrido

  Medlem av faggruppen for fôr

  M: 996 92 675

 73. Marina Elisabeth Aspholm

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Ph.d.

  M: 93 28 82 66

 74. Martin Malmstrøm

  Prosjektleder, ph.d.

  M: 92 42 43 13
  Send e-post

 75. Matthew Grainger

  Medlem av faggruppen for CITES

 76. Merethe Aasmo-Finne

  Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

  T: 21 62 28 16
  M: 93 06 22 72
  Send e-post

 77. Micael Wendell

  Prosjektleder, ph.d.

  T: 21 62 28 22
  M: 45 80 75 51
  Send e-post

 78. Mogens Nicolaisen

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

 79. Monica Hauger Carlsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  T: 22 85 13 70

 80. Monica Sanden

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer, medlem i hovedkomiteen. Dr.Scient.

  M: 97 01 16 54

 81. Nina Fride Sand

  Administrasjonsrådgiver

  T: 21 62 28 04
  M: 99 40 65 78
  Send e-post

 82. Nur Duale

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

  M: 98 84 75 47

 83. Olaug Taran Skjerdal

  Leder for faggruppen for hygiene og smittestoffer og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 41 50 36 50

 84. Paal Krokene

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  M: 99 51 60 13

 85. Pål Trosvik

  Medlem av faggruppen for mikrobiell Økologi. Ph.d.

  M: 97 18 32 45

 86. Ragnhild Tønnessen

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte legemidler. Ph.d.

  M: 97 53 74 30

 87. Rita Hannisdal

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlig toksiner og medisinrester

 88. Robin Ørnsrud

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

  M: 91 34 33 45

 89. Sandra A. I. Wright

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Ph.d.

  T: (+46)-701914527

 90. Solveig Jore

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Ph.d.

  M: 40 47 72 72

 91. Sonya Geange

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold

  M: 948 46 841d

 92. Tage Thorstensen

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

  M: 40 20 09 09

 93. Tanya Samuelsen Kristiansen

  Senior kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør

  M: 95 09 41 50
  Send e-post

 94. Tim Hofer

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

  M: 99 88 37 38

 95. Tonje H. Stea

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  T: 38 14 23 24

 96. Tor A. Strand

  Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 90 97 10 86

 97. Tor Atle Mo

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

  M: 916 92 916

 98. Tor Fredrik Holth

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

  M: 98 22 77 49

 99. Tor Gjøen

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  T: 22 84 49 43

 100. Toril Lindbäck

  Førsteamanuensis

  M: 979 82 726

 101. Tove Gulbrandsen Devold

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  M: 97 06 46 49

 102. Trine Eggen

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

  M: 90 99 70 74

 103. Trine Husøy

  Leder av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

  T: 21 07 63 85

 104. Trond Møretrø

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Dr.Scient

  M: 46 69 81 86

 105. Trond Rafoss

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Dr.Scient

  M: 90 02 65 19

 106. Truls Nesbakken

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 91 87 81 46

 107. Vegard Lysne

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  M: 41668218

 108. Vibeke Telle-Hansen

  Medlem av faggruppen for ernæring

  M: 93 0 48 873

 109. Ville Erling Sipinen

  Prosjektleder. Mastergrad i biologi.

  T: 21 62 28 19
  M: 92 04 13 68
  Send e-post

 110. Vitenskapskomiteen for mat og miljø

  The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

  T: +47 21 62 28 00
  Send e-post

 111. Yngvild Wasteson

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 47 02 49 64