Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Anders Nielsen

Nestleder for faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Phd.

Anders har doktorgrad i økologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er hvordan ulike prosesser påvirker biologisk mangfold og økosystemtjenester.

Curriculum vitae

Stilling

Forskningssjef/Avdelingsleder, Avdeling for kulturlandskap og biomangfold, NIBIO

Forsker, Senter for Økologisk og Evolusjonær Syntese (CEES), Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo.

Utdanning

2003 – 2007: PhD i Økologi, Institutt for Naturforvaltning, Universitetet for Miljø og Biovitenskap (nå NMBU), Norge

Arbeidserfaring

2019 – dd: Forskningssjef/Avdelingsleder, Avdeling for kulturlandskap og biomangfold, NIBIO

2013 – dd: Forsker, Senter for Økologisk og Evolusjonær Syntese (CEES), IBV, UiO, Norge

2012 – 2013 Forsker, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, Norge

2009 – 2012 Post doc, Senter for Økologisk og Evolusjonær Syntese (CEES), IBV, UiO, Norge

2009 – 2009 Forsker, Institutt for Naturforvaltning, NMBU, Norge

2008 – 2008 Post doc, Dept. of Ecology and Geography, University of the Aegean, Greece

2007 – 2007 Forsker, INA, NMBU, Norge

Øvrig faglig bakgrunn

2015 – 2018: Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES), VKM

Utvalgte publikasjoner

Nielsen, A. 2018. Trenger samspillet mellom blomster og bier en egen politisk strategi? Nytt Norsk Tidsskrift 35(1): 6–20. doi: https://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2018-01-02.

Nielsen, A., Reitan T., Rinvoll A. W., & Brysting A. K. 2017. Effects of competition and climate on a crop pollinator community. Agriculture, Ecosystems & Environment 246:253-260.

Reitan, T. & Nielsen, A. 2016 Do Not Divide Count Data with Count Data; A Story from Pollination Ecology with Implications Beyond. PLoS ONE, 11, e0149129.

Nielsen, A., Yoccoz, N.G., Steinheim, G., Storvik, G.O., Rekdal, Y., Angeloff, M., Pettorelli, N., Holand, Ø. & Mysterud, A. 2012. Are responses of herbivores to environmental variability spatially consistent in alpine ecosystems? Global Change Biology 18(10): 3050-3062.

Hegland, S.J., Nielsen, A., Lazaro, A., Bjerknes A.L., & Totland, Ø. 2009. How does climate warming affect plant-pollinator interactions? Ecology letters 12(2): 184-195.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie