Inger Elisabeth Måren

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og faggruppen for fremmede organismer og handle med truede arter (CITES). Phd

Inger har en doktorgrad i vegetasjonsøkologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er knyttet opp mot miljø og mat.

Curriculum vitae

Stilling

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Utdanning

2003 – 2009: PhD, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2018 – dd: Førsteamanuensis, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen

2017 – dd: UNESCO Chair i bærekraftig arv og miljøforvaltning – Natur og kultur, Universitetet i Bergen

2016 – 2018: Faglig og administrative sjef for det Norske Arboret og de Botaniske Hager ved Universitetet i Bergen

2012 – 2016: Postdoc, Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen

2013 – 2013: Vitenskapelig koordinator for Bergen Summer Research School, Universitetet i Bergen

2009 – 2012: Postdoc, NFR, Uni Global, Uni Research

2009 – 2009: Vitenskapelig koordinator for the Nile Basin Research Programme, Biodiversity and Land Use Change Working Group, Uni Global, Uni Research

2003 – 2009: PhD kandidat, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen

1998 – 2003: Konsulent, Norsk Natur Informasjon(NNI), Bergen

Øvrig faglig bakgrunn

Grunnfag i sosialantropologi

Utvalgte publikasjoner

DiCarlo J. Epstein K., Marsh R. & Måren I.E. 2018. Post-disaster agricultural transitions in Nepal. AMBIO.

Måren I.E., Kapfer J., Grytnes J.A., Vandvik V. & Aarrestad P.A. 2018. Changing species co-occurrences over a post-fire succession. Ecology. 99(1):148-157

Måren I.E., Karki S., Prajapati C., Shrestha B.B. & Yadav R.K. 2015. In semiarid environments, does slope aspect matter to woody species composition, carbon stocks and soil properties? An example from a trans-Himalayan valley. Journal of Arid Environments. 121: 12-123.

Måren I.E., Bhattarai K.R. & Chaudhary R.P. 2013. Forest ecosystem services and biodiversity in contrasting Himalayan forest management systems. Environmental Conservation 41: 73-83.

Måren I.E. & Vandvik V. 2009. Fire and regeneration: the role of seed banks in the dynamics of northern heathlands. Journal of Vegetation Science, 20: 871-888.