Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte- og risiko
12.05.2021 07.06.2022

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
10.04.2019 07.06.2022

Hovedkomiteen

Risikorangering av fremmedstoffer i mat - hvilke matvarer er det relevant å overvåke?
01.05.2022

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
15.02.2019 27.04.2022

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
27.02.2018 05.04.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 17.03.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kjempeveps fra Asia - risiko for biologisk mangfold og bier
21.02.2022

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet
15.04.2021 25.01.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Innførsel og hold av ulike kvegarter – konsekvenser for norsk biologisk mangfold
24.03.2021 17.12.2021

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
30.10.2017 15.12.2021

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
30.04.2020 14.12.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
29.01.2021 01.12.2021

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
01.02.2018 29.10.2021

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
21.04.2020 18.10.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
19.03.2018