Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

CITES

Import av trofeer av leopard fra Namibia: vurdering av risiko for bestandens overlevelse
03.05.2022

CITES

Re-eksport av tre levende individer av arten bredsnutekaiman (Caiman latirostris) fra Norge til Danmark
02.05.2022

CITES

Utførsel av en levende rød panda (Ailurus fulgens) fra Norge til Tsjekkia for hold i dyrehage
20.04.2022

CITES

Vurdering av risiko for bestandssituasjon som følge av utførsel av to løvetamariner fra Norge til Australia
10.12.2021 16.12.2021

CITES

Import av jakttrofeer av sabelantilope
29.10.2021 08.11.2021

CITES

Import av oter fra Nederland til Norge - vurdering av risiko for bestanden
19.10.2021 02.11.2021

CITES

Fangst og eksport av havørnunger
04.05.2021

CITES

Skilpaddearten glattkarett: import av lever- og fettprøver
03.03.2021 09.03.2021

CITES

Eksport av en munkegribb fra Norge til Spania: vurdering av risiko for videre artens overlevelse
04.05.2020 03.06.2020

CITES

Eksport av fiskeørnunger fra Norge til Sveits: vurdering av risiko for bestanden
04.05.2020 03.06.2020

CITES

Fangst av havørnunger for eksport fra Norge til Irland
01.04.2020

CITES

Import av trofeer av skruegeit fra Tajikistan: vurdering av risiko for bestandens overlevelse
24.04.2019 25.10.2019

CITES

Import av trofeer av sabelantilope fra Sør-Afrika: vurdering av risiko for bestandens overlevelse
30.11.2018 25.10.2019

CITES

Kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter truet av internasjonal handel
11.06.2022

CITES

Import av trofeer av leopard fra Namibia: vurdering av risiko for bestandens overlevelse
09.01.2019