Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Hovedkomiteen

Kunnskap om mat og miljø: trenger aktive norske forskningsmiljøer for å fylle kunnskapshull
2022:31 29.11.2022

Hovedkomiteen

Det grønne skiftet i matproduksjon: behov for tverrfaglig kunnskap
2022:30 22.11.2022

Hovedkomiteen

Risikorangering av fremmedstoffer i mat - hvilke matvarer er det relevant å overvåke?
2022:18 09.06.2022

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
2022:17 10.04.2019 07.06.2022

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
2021:18 01.02.2018 29.10.2021

Hovedkomiteen

Uavhengige kunnskapssynteser: grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger i samfunnet
2020:03 30.04.2020

Hovedkomiteen

Mikroplast – forekomst og følger for trygg mat og miljø i Norge
2019:16 24.11.2017 21.10.2019

Hovedkomiteen

Fremmedstoffer i mat: identifisering og risikorangering
2019:13 16.09.2019

Hovedkomiteen

Plantevernmiddelrester i genmodifiserte planter
2019:06 02.02.2018 24.05.2019

Hovedkomiteen

Kunnskapshull om mat og miljø: trenger aktive norske forskningsmiljøer
2018: 10-12 12.09.2017 23.05.2018

Hovedkomiteen

Lav helserisiko ved radioaktivitet i mat og drikke
2017: 25 01.06.2016 23.08.2017

Hovedkomiteen

Trenger mer kunnskap for å sikre trygg mat og biologisk mangfold
2016: 48 08.09.2016

Hovedkomiteen | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap
2014: 15 18.09.2013 15.12.2014

Hovedkomiteen | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Dyrehelse og dyrevelferd | Plantehelse

Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon
2014: 22 19.12.2013 30.04.2014

Hovedkomiteen | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av nytte og risiko ved å bruke kaliumklorid som salterstatter i produksjon av matvarer
2014: 27 25.06.2013 24.04.2014

Hovedkomiteen

Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter forutsetter forskning, kartlegging og overvåkning
2014: 20 20.03.2014

Hovedkomiteen | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge
2013: 44 14.12.2009 12.12.2013

Hovedkomiteen

Forskning er viktig for å sikre trygg mat
2013: 24 28.05.2013

Hovedkomiteen | Fôr | Plantehelse | Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn
2013: 21 21.09.2010 09.04.2013

Hovedkomiteen

Uttalelse om rapporten "Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke" fra 2008
2013: 08 20.02.2013

Hovedkomiteen

Norsk inntak av vitaminer og mineraler
28.06.2012

Hovedkomiteen

VKM foreslår at forskning om mattrygghet styrkes
2012: 12 10.04.2012

Hovedkomiteen

VKMs mål- og strategiplan for 2012 til 2014
2012: 10 20.03.2012

Hovedkomiteen

Kunnskapshull og forskningsbehov avdekket i VKMs risikovurderinger 2009-2010
2011: 24 16.12.2011

Hovedkomiteen

Sammenheng mellom VKMs risikovurderinger av marine oljer
07.12.2011

Hovedkomiteen | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer
2011: 19 15.12.2008 19.10.2011

Hovedkomiteen

Revurdering av statistiske re-analyser utført av de Vendômois og medarbeidere
2010: 43 22.12.2010

Hovedkomiteen

Uttalelse fra Hovedkomiteen om evaluering fra Direktoratet for naturforvaltning
2010: 42 20.12.2010

Hovedkomiteen

Høringssvar fra VKM til utkast til kostråd
2010: 20 17.06.2010

Hovedkomiteen | Hygiene og smittestoffer

Bruk av probiotika til kritisk syke pasienter
2009: 14 22.10.2007 27.02.2009

Hovedkomiteen | Plantevernmidler | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Dyrehelse og dyrevelferd

Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke
2008: 16 20.06.2005 07.04.2008

Hovedkomiteen | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Sukker og søtstoffer i brus, saft og nektar
2007: 10 07.03.2005 01.03.2007

Hovedkomiteen | Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd

Oppdatert risikovurdering fugleinfluensa - våren 2007
2007: 06 26.06.2006 15.02.2007

Hovedkomiteen | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Anvendelse av "threshold of toxicological concern" (TTC)-prinsippet i VKMs risikovurderinger
2006: 21 24.05.2006

Hovedkomiteen | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold
2006: 16 24.05.2004 27.03.2006

Hovedkomiteen | Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljøvurdering - antibiotikaresistensmarkørgener i genmodifiserte planter
2005: 60 11.02.2005 25.11.2005

Hovedkomiteen | Plantevernmidler | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Høringsuttalelse fra VKM til EFSAs forslag til en risikovurderingsmodell for stoffer som er både gentoksiske og kreftfremkallende
2005: 34 27.05.2005

Hovedkomiteen | Hygiene og smittestoffer | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av bruken av triklosan i kosmetiske produkter
2005: 05 23.03.2004 31.01.2005

Hovedkomiteen | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurdering av ingredienser i "energidrikker"
2005: 04 29.03.2004 26.01.2005