Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Plantehelse

Planteskadegjøreren ramorum greinvisning
03.11.2022 01.06.2023

Plantehelse

Bruk av rovmidden Stratiolaelaps scimitus mot varroamidd i bigårder
28.10.2022 07.02.2023

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
2021:19 21.04.2020 03.12.2021

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av Nemaslug 2.0
2021:16 23.11.2020 02.07.2021

Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere
2021:09 24.03.2020 14.06.2021

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblydromalus limonicus
2020:13 09.01.2020 30.11.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovbillen Atheta coriaria
2020:12 09.12.2019 30.11.2020

Plantehelse

Soppsporer som utvikler mykorrhiza og risiko for biologisk mangfold
2020:09 26.09.2019 25.06.2020

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblyseius andersoni
2020:04 03.05.2019 30.04.2020

Plantehelse

Jordlopper – risiko for plantehelse
2019:17 13.12.2018 16.12.2019

Plantehelse

Utvikler verktøy for å identifisere, beskrive og rangere nye trusler mot plantehelse
31.12.2018

Plantehelse

Spredning av farlige planteskadegjørere fra mottaksvirksomheter
2018: 15 01.06.2017 25.09.2018

Plantehelse

Planteskadegjørerne Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans
2018: 08 17.07.2017 19.04.2018

Plantehelse

Tomatmøll kan påføre tomatnæringen stor skade
2017: 24 09.06.2017 15.06.2017

Plantehelse

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier
2016: 55 19.12.2014 15.11.2016

Plantehelse

Risikovurdering av ugraset hønsehirse
2016: 23 05.05.2015 01.09.2016

Plantehelse

Risikovurdering av billen Agrilus planipennis som angriper asketrær
2014: 13 10.12.2013 24.11.2014

Hovedkomiteen | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Dyrehelse og dyrevelferd | Plantehelse

Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon
2014: 22 19.12.2013 30.04.2014

Plantehelse

Vurdering av konsekvenser av en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs minstekrav
2013: 39 11.09.2013 22.10.2013

Plantehelse

Risikokarakterisering av løvtreflis-import fra Nord-Amerika
2013: 25 30.08.2011 29.05.2013

Hovedkomiteen | Fôr | Plantehelse | Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn
2013: 21 21.09.2010 09.04.2013

Plantehelse

Risikovurdering av billen Agrilus anxius som dreper bjørk
2012: 23 23.11.2011 05.07.2012

Plantehelse

Risikovurdering av heksekost på epletre
2012: 08 22.06.2011 13.03.2012

Plantehelse

Vurdering av planteskadegjeraren Anoplophora chinensis
2012: 09 06.07.2011 13.03.2012

Plantehelse

Revidert risikovurdering av Ralstonia solanacearum – mørk ringråte på potet fra Nederland
2010: 39 05.01.2010 06.12.2010

Plantehelse

Risikovurdering av Phytophthora fragariae - rød marg i jordbær
2010: 26 30.11.2009 14.09.2010

Plantehelse

Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i Norge - del 2
2010: 24 21.02.2008 31.08.2010

Plantehelse

Risikovurderinger av minérfluer (Liriomyza)
2010: 08 01.09.2009 25.03.2010

Plantehelse

Risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge
2009: 33 22.08.2008 12.10.2009

Plantehelse

Risikovurdering av floghavre (Avena fatua L.) i Norge
2008: 52 27.03.2007 17.12.2008

Plantehelse

Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) - Del 1
2008: 42 21.02.2008 26.09.2008

Plantehelse

Plantehelserisiko ved import av ”Hoppebønne” fra USA - Sebastiana spp. og Cydia deshaisiana
2008: 33 21.02.2008 02.07.2008

Plantehelse

Risikovurdering av skogskadegjøreren Ips aminitus i Norge
2008: 26 05.01.2007 04.06.2008

Plantehelse

Risikovurdering av agurkgrønnmosaikkvirus i Norge (CGMMV)
2008: 07 20.07.2007 12.02.2008

Plantehelse

Risikovurdering av pærebrann (Erwinia amylovora) i Norge
2007: 02 22.07.2006 09.02.2007

Plantehelse

Revidert vurdering av risiko knyttet til mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) og import av matpoteter fra Egypt
2005: 37 05.08.2004 05.01.2005