Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Fôr

Tungmetaller og arsen i gjødselvarer og jord – effekt på helse og miljø i Norge
2022:09 16.03.2020 29.03.2022

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
2022:02 30.04.2020 18.02.2022

Fôr

Kadmium i mineralgjødsel – effekt på helse og miljø
2019:07 31.10.2017 06.06.2019

Fôr

Risikovurdering av utvikling av antimikrobiell resistens ved bruk av koksidiostatika i fjørfefôr
2015: 30 14.12.2015

Hovedkomiteen | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap
2014: 15 18.09.2013 15.12.2014

Fôr

Sink og kobber i produksjonen av gris og fjørfe – stoffenes skjebne og effekter i næringskjede og miljø
2014: 28 23.09.2013 19.05.2014

Hovedkomiteen | Fôr | Plantehelse | Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn
2013: 21 21.09.2010 09.04.2013

Fôr

Tilstrekkelig varmebehandling gir trygt fiskefôr
2012: 14 14.07.2011 23.04.2012

Hovedkomiteen | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Beskrivelse av fremstilling og risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer
2011: 19 15.12.2008 19.10.2011

Fôr

Alternativ metode for prosessering av kategori 2- og 3-materiale fra fisk
2010: 07 18.08.2008 24.03.2010

Fôr

Kriterier for trygg bruk av planteråvarer i fôr til fisk
2009: 03 27.10.2007 05.02.2009

Fôr

Risikovurdering - glukosaminer og chondroitin i fôrvarer
2008: 25 22.04.2008 02.06.2008

Hovedkomiteen | Plantevernmidler | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Dyrehelse og dyrevelferd

Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke
2008: 16 20.06.2005 07.04.2008

Fôr

Risikovurdering av GellyFeed-metoden
2008: 15 12.02.2008 06.04.2008

Fôr

Risikovurdering av XyRex®-produkter
2007: 43 05.05.2006 05.09.2007

Fôr

Revidert risikovurdering av BioProtein
2006: 43 08.05.2006 05.10.2006

Hovedkomiteen | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold
2006: 16 24.05.2004 27.03.2006

Fôr

Commentary on dietary exposure on endosulfan in fish
2006: 01 02.01.2006

Fôr

Risikovurdering av fluor i krillmel til bruk i fôr
2005: 52 15.03.2005 30.09.2005

Fôr

Miljøeffekter av tilsetningsstoffer i fôr
2005: 51 15.03.2005 15.09.2005

Fôr

Tilsetning av L-histidin i fôr til laksefisk
2005: 32 09.02.2005 23.05.2005

Fôr

Comments on maximum content for cadmium in fish feed
2005: 24 15.03.2005 25.04.2005

Fôr

Comments on maximum limits for fluorine in feed materials
2005: 25 15.03.2005 25.04.2005

Fôr

Cadmium in feed to farmed salmonid fish
2005: 21 13.04.2005