Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Innførsel og hold av ulike kvegarter – konsekvenser for norsk biologisk mangfold
2021:20 24.03.2021 17.12.2021

CITES

Vurdering av risiko for bestandssituasjon som følge av utførsel av to løvetamariner fra Norge til Australia
10.12.2021 16.12.2021

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
2021:19 21.04.2020 03.12.2021

CITES

Import av jakttrofeer av sabelantilope
29.10.2021 08.11.2021

CITES

Import av oter fra Nederland til Norge - vurdering av risiko for bestanden
19.10.2021 02.11.2021

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
2021:18 01.02.2018 29.10.2021

Andre stoffer

Eikosapentaensyre og dokosaheksaensyre i kosttilskudd
2021:17 10.05.2021 01.10.2021

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av Nemaslug 2.0
2021:16 23.11.2020 02.07.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Karplanter som ikke er stedegne – vurdering av følger for biologisk mangfold
2021:15 04.05.2020 25.06.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
2021:13 20.01.2020 21.06.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Berikning av mat - oppdatering av modell
2021:12 16.06.2021

Plantevernmidler

Avrenning og drenering til overflatevann: relevans av scenarioer
2021:11 09.06.2020 15.06.2021

Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere
2021:09 24.03.2020 14.06.2021

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler
2021:10 14.11.2019 09.06.2021

Hygiene og smittestoffer

Skrantesyke og risiko for overføring til mennesker
2021:08 01.06.2021

Andre stoffer | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av melatonin i kosttilskudd
2021:07 12.01.2021 12.05.2021

CITES

Fangst og eksport av havørnunger
04.05.2021

Andre stoffer

Risikovurdering av metylsulfonylmetan (MSM) i kosttilskudd
2021:06 07.12.2020 04.05.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffeineksponering fra mat, drikke og kosmetikk
2021:05 29.04.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Ferskvannslaks fra Sverige: risiko for biologisk mangfold og fiskehelse ved i utsetting i Norge
2021:04 21.10.2020 13.04.2021

CITES

Skilpaddearten glattkarett: import av lever- og fettprøver
03.03.2021 09.03.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier – risiko for biologisk mangfold
2021:02 20.03.2020 15.02.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) | Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd | Mikrobiell økologi

Skrantesyke – oppdatert kunnskap om sykdom og spredningsrisiko
2021:01 08.10.2020 26.01.2021