Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
2022:15 29.01.2021 29.04.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kjempeveps fra Asia - risiko for biologisk mangfold og bier
2022:03 29.10.2021 21.02.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsoppsummering om vågehval
2022:01 07.10.2021 15.02.2022