Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann

Rapportnr:

Bestilt: 18.02.2019

Publisering: 01.10.2020

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere om resistente bakterier og rester av antimikrobielle midler i anlegg for rensing av avløp og i avløpsslam som brukes som gjødselvare, utgjør en risiko for å spre antimikrobiell resistens (AMR) i miljøet.

Bakgrunn

Bakterier som er resistente overfor antimikrobielle midler finnes i de fleste miljøer. Det er blant annet funnet resistente bakterier i avløpsvann, avløpsbehandlingsanlegg, vann, sedimenter og jord.

Antibiotika, soppdrepende midler, desinfeksjonsmidler og tungmetaller regnes å utvikle resistens hos bakterier. Utbredelsen av resistente bakterier er forventet å være spesielt høy i renseanlegg, fordi renseanlegg mottar avløpsvann fra husholdninger, industri og sykehus hvor det brukes antimikrobielle midler. Avløpsvann fra renseanlegg kan derfor være en kilde for spredning av antimikrobiell resistens (AMR) i miljøet.

Oppdraget

I et felles oppdrag, ber Mattilsynet og Miljødirektoratet VKM om blant annet å:

  • beskrive metoder for avløpsbehandling som brukes i Norge, og hvordan metodene blant annet påvirker overlevelsen til resistente bakterier og resistente gener i avløpsvann, og innhold av resistensdrivere som antibiotika, sopp – og desinfeksjonsmidler og lignende
  • beskrive metodene som brukes for å behandle avløpsslam som skal brukes i gjødselvare, og vurdere hvilken effekt metodene har på overlevelsen til resistente bakterier og resistente gener, og innhold av resistensdrivere
  • vurdere muligheten for at behandlet avløpsslam utgjør en fare når det brukes som gjødselvare i landbruk, i hager og parker eller på grøntarealer, og identifisere hvilke bruksområder som i så fall kan utsette helsa til dyr og mennesker og miljø for fare
  • Identifisere og vurdere aktuelle risikoreduserende tiltak
  • vurdere hvor eksponert arbeidere, bønder og publikum er for resistente bakterier ved å produsere og bruke avløpsslam som gjødselvare

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av:

Yngvild Wastesonåpnes i nytt vindu - medlem av VKMs faggruppe for mikrobiell økologi (faglig ansvarlig)

Elisabeth Madslienåpnes i nytt vindu - medlem av VKMs faggruppe for mikrobiell økologi

Erik J. Joneråpnes i nytt vindu - medlem av VKMs faggruppe for mikrobiell økologi

Henning SørumPDF – ekstern ekspert, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hege BlixPDF – ekstern ekspert, Universitetet i Oslo

Wolfgang UhlPDF – ekstern ekspert, Norsk institutt for vannforskning

Jakob OttosonPDF – ekstern ekspert, Statens livsmedelsverk

Siamak Yazdankhahåpnes i nytt vindu - VKM-sekretariatet

Tron Gifstadåpnes i nytt vindu - VKM-sekretariatet, prosjektleder

Faggruppen for mikrobiell økologi er faglig ansvarlig og vil godkjenne rapporten. Rapporten skal etter planen publiseres i desember 2019.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie