Plantevernmidler

Avrenning og drenering til overflatevann: relevans av scenarioer

Bestilt:

Rapportnr: 2021:11

Publisert: 15.06.2021

Hovedbudskap:

Scenarioer for avrenning og drenering til overflatevann som brukes i miljørisikovurdering av plantevernmidler i EU, er lite relevante for Norge på grunn av forskjeller i temperaturforhold.


Det er konklusjonen etter at Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har analysert ti FOCUS-scenarioer, som brukes til å simulere eller modellere avrenning og drenering til overflatevann.

Bakgrunn

FOCUS (Forum for Coordination of pesticide fate models and their Use) ble etablert etter initiativ fra EU-kommisjonen og industrien for å utvikle retningslinjer for matematiske modeller i forbindelse med godkjenning av nye plantevernmidler.

Godkjenning av plantevernmidler i Norge og vurdering av risiko for avrenning til overflatevann gjøres i dag ved hjelp av FOCUS-scenarioer, som er basert på stedspesifikke data fra ulike steder i Europa.

Mattilsynet ønsket en vurdering av om scenarioene er relevante for norske forhold. VKM har også analysert fire norske scenarioer for avrenning og drenering til overflatevann.

Konklusjoner

-Analysen viser at alle analyserte jordbruksområder som er representative for Norge har lavere temperaturer enn FOCUS-definisjonene for avrenning og drenering til overflatevann, sier Ole Martin Eklo. Han har vært faglig leder av arbeidet.

-Lavere temperatur gir høyere risiko for forurensing av plantevernmidler. Det vil si at de ti FOCUS-scenarioene ikke beskytter norsk landbruk i tilstrekkelig grad med mindre man korrigerer temperatur i modellene som brukes i miljørisikovurderingene, sier Eklo.

Temperaturene i Norge er mellom 2 °C og 8 °C lavere enn i samtlige FOCUS-scenarioer.

86,5 prosent av jordbruksarealet i Norge som er sårbart for avrenning til overflatevann via drensvann, har lavere vår- og høsttemperaturer enn FOCUS´ definisjoner.

-Etter å ha tilpasset FOCUS-scenarioene til norske temperaturforhold, oppfyller mange steder i Norge en del av FOCUS-definisjonene, sier Eklo.

Fire norske scenarioer for avrenning av plantevernmidler, er ifølge analysene mye bedre tilpasset jordbruksområdene i Norge enn FOCUS-scenarioene. Årsaken til det, er temperatur.

Usikkerhet

Ifølge FOCUS, er det ikke mulig å dekke alle agronomiske situasjoner som resulterer i transport av plantevernmidler til overflatevann.

Vurderingen er godkjent av VKMs faggruppe for plantevernmidler.

Kontakt

Ole Martin Eklo

Medlem av faggruppen for plantevernmidler og faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient.

M: 97 52 58 83

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie