Fôr

Commentary on dietary exposure on endosulfan in fish

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 01

Publisert: 02.01.2006

Hovedbudskap:

VKMs faggruppe for fôr har sett på flere nye studier om endorsulfan i fiskefôr. Faggruppen konkluderer med at disse kan bidra til å legge grunnlaget for en risikovurdering av sensitivitet hos fisk for endosulfan i fôr.


Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie