Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 07.06.2022

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø skal gjennomføre en nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold.

Nytte og risikovurderingen er bestilt av Mattilsynet.

Helsemessige konsekvenser

Mattilsynet ønsker svar på hvilke helsemessige konsekvenser det får dersom befolkningen:

  • fortsetter med dagens inntak av fisk
  • øker inntaket av fisk opp til inntaket som Helsedirektoratet anbefaler
  • reduserer inntaket av fisk og erstatter deler eller hele inntaket med andre matvarer

Det er opp til VKM å vurdere hvilke stoffer og scenarier som er relevante.

De to første spørsmålene vil bli besvart i en rapport som publiseres i midten av juni 2022. Det tredje spørsmålet blir besvart i en egen rapport. Det er ikke avklart når den vil bli publisert.

Oppdatere råd og advarsler om fisk

Fisk inneholder næringsstoffer som er positive for helsa, men kan også inneholde ulike mengder stoffer som kan ha være skadelige. En nytte- og risikovurdering tar hensyn til både næringsstoffer og uønskede stoffer. Den vurderer om det totalt sett er positivt å spise en matvare eller ikke.

VKM har vurdert nytte og risiko ved fisk i norsk kosthold to ganger tidligere, i 2006 og i 2014.

Bakgrunnen for at Mattilsynet har bedt om en ny vurdering, er at det er kommet nye relevante data. Mattilsynet skal bruke nytte- og risikovurderingen til å oppdatere råd og advarsler om fisk til den norske befolkningen.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen i VKM består av:

VKMs hovedkomité er faglig ansvarlig og vil godkjenne nytte- og risikovurderingen.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie