Biologisk mangfold

Genmodifisert steril laks - risikovurdering av feltforsøk

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 03.10.2023

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere hvilken risiko utsetting av genmodifisert oppdragslaks i feltforsøk kan ha på helse og miljø.

Risikovurderingen gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet er vedtaksmyndighet for utsetting av genmodifiserte organismer i forskningsøyemed, og har mottatt en søknad om utsetting av genmodifisert oppdrettslaks i merd i sjø fra Havforskningsinstituttet.

Feltforsøket vil pågå i ca. et og et halvt år, og skal gjennomføres av Havforskningsinstituttet. Det er søkt om å sette ut 303 genmodifisert fisk og 485 kontrollfisk, det vil si laks som ikke er genmodifisert.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen i VKM består av:

- Kjetil Hindar, Åpnes i nytt vindu. faggruppen for biologisk mangfold (faglig leder)

- Nur Duale Åpnes i nytt vindu., faggruppen for genmodifiserte organismer, mat og fôor

- Johanna Bodin Åpnes i nytt vindu., faggruppen for genmodifiserte organismer, mat og fôor

- Kristian Prydz Åpnes i nytt vindu., faggruppen for genmodifiserte organismer, mat og fôor

- Eva Thorstad, Åpnes i nytt vindu. faggruppen for biologisk mangfold

- Åse Helen Garseth Pdf, 159.5 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert, Veterinærinstituttet

- Martin Malmstrøm Åpnes i nytt vindu., VKMs sekretariat (prosjektleder)

- Anne Marthe Jevnaker Åpnes i nytt vindu., VKMs sekretariat (prosjektmedarbeider)

- Ville Sipinen, Åpnes i nytt vindu. VKMs sekretariat (prosjektmedarbeider)

Risikovurderingen skal godkjennes av en tverrfaglig godkjenningsgruppe. Godkjenningsgruppen består av:

- Gaute Velle, Åpnes i nytt vindu. faggruppen for biologisk mangfold

- Paul Ragnar Berg Åpnes i nytt vindu., faggruppen for biologisk mangfold

- Tor Atle Mo Åpnes i nytt vindu., Åpnes i nytt vindu. faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

- Ingrid Olesen Åpnes i nytt vindu., faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

-Espen Rimstad Åpnes i nytt vindu., Åpnes i nytt vindu. faggruppen for GMO-legemidler

-Ann-Karin Hardie Olsen Åpnes i nytt vindu., faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurderingen skal publiseres 29. september 2023.

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder, ph.d.

M: 92 42 43 13
Send e-post