Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Gjennomgang av risikovurdering av ikke-dioksinlignende PCB, ny rapport fra EFSA

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 14

Publisert: 04.04.2008

Hovedbudskap:

Mattilsynet ba VKM om å kommentere en rapport fra EFSA om ikke-dioksinliknende PCB i mat og fôr. Oppdraget er besvart av VKMs Faggruppe 5. Risikovurderingen er skrevet på engelsk med et norsk sammendrag.

Europakommisjonen skal fastsette grenseverdier for såkalte ikke-dioksinliknende PCB i mat. Dette er PCB-forbindelser som har ulik virkningsmekanisme enn de allerede regulerte dioksinliknende PCB.

For å sikre god håndtering av disse forbindelsene i mat, samt gi Mattilsynet en vitenskapelig basis for det pågående regelverksarbeidet med ikke-dioksinliknende PCB i EU har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å kommentere på en rapport fra EFSA om ikke-dioksinliknende PCB i mat og fôr.

Oppdraget er besvart av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige gifter og legemiddelrester (Faggruppe 5). Risikovurderingen er skrevet på engelsk med et norsk sammendrag.

Risikovurderingen fra Faggruppe 5 besvarer tre konkrete spørsmål som Mattilsynet trenger til sitt
regelverksarbeid, og risikovurderingen gir ingen generell omtale av dioksiner og PCB.