Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblydromalus limonicus

Rapportnr:

Bestilt: 09.01.2020

Publisering: 15.11.2020

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere mulig helse- og miljørisiko ved å bruke plantevernmiddelet Limonica, hvor rovmidden Amblydromalus limonicus er den virksomme organismen.

VKM gjør dette på oppdrag fra Mattilsynet.

Amblydromalus limonicus brukes til å bekjempe trips og mellus.

VKM skal se på:

  • utbredelse, spesielt om organismen finnes naturlig i Norge.
  • organismens potensiale for å etablere seg og spre seg i Norge ved bruk i drivhus og på friland.
  • eventuelle uklarheter om taksonomi som gjør det vanskelig å vurdere risikoen.
  • om plantevernmiddelet og organismen utgjør en risiko for helsa til dem som bruker det.

Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet har fått en søknad om å få bruke et preparat som inneholder organismen i Norge.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i VKM består av:

  • Anders Nielsen, VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES (faglig leder)
  • Johan Stenberg, VKM-medlem i faggruppen for plantehelse
  • Micael Wendell, VKMs sekretariat, prosjektleder

VKMs faggruppe for plantehelse er ansvarlig for risikovurderingen. Den skal etter planen publiseres xxx.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie