Plantevernmidler

Helserisikovurdering av gallmyggen Aphidoletes aphidimyza brukt som plantevernmiddel

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 20

Publisert: 25.04.2007

Hovedbudskap:

Aphidoletes aphidimyza er en gallmygg som er søkt fornyet godkjent i flere preparater som skadedyrmiddel i plasttunneller og veksthus. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mars 2007. En ekstern ekspert ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede helserisiko ved bruk av A. aphidimyza som skadedyrmiddel. 

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Aphidoletes-System, Aphido-line a, Bladlusgallmygg og APHIDEND: Den omsøkte bruk av A. aphidimyza vil medføre minimal risiko for brukerens helse. Bruk av vermiculitt i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. 

Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av A. aphidimyza og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet.