Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodifisert potet (C/SE/96/3501) med resistensgener mot antibiotika

Bestilt:

Rapportnr: 2004: 06

Publisert: 27.06.2004

Hovedbudskap:


Brödtekst

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 21 62 28 16
M: 93 06 22 72
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie