Hovedkomiteen

Høringssvar fra VKM til utkast til kostråd

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 20

Publisert: 17.06.2010

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ønsker å berømme
arbeidsgruppen og Nasjonalt råd for ernæring for et imponerende
oppsummeringsarbeid i arbeidet med forslag til nye kostråd, men mener at mattrygghetsaspektet ikke bør begrenses til kun å omfatte kostråd om fisk.

Høringssvaret ble behandlet på møte i VKMs hovedkomité 14. juni 2010.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie