Biologisk mangfold

Innførsel av rødkardinal - risiko for norsk biologisk mangfold

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 30.06.2023

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere om innførsel og hold av den nord-amerikanske spurvefuglen rødkardinal kan utgjøre en risiko for norsk biologisk mangfold.

Bakgrunnen for oppdraget er at Miljødirektoratet får søknader om å innføre arten til privat hold i bur.

Rødkardinal (Cardinalis cardinalis) finnes naturlig i Mellom-Amerika til og med Canada opp til Hudson Bay. I Europa holdes den som burfugl, men den er funnet frittlevende flere steder på det europeiske kontinentet.

Oppdrag

I tillegg til å vurdere risiko for biologisk mangfold, ber Miljødirektoratet VKM om å vurdere mulige scenarioer dersom rødkardinal sprer seg til Norge fra Europa, eller fra privat hold i Norge.

VKM skal også vurdere effekter som følge av klimaendringer.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa i VKM består av:

Lawrence Kirkendall, medlem av VKMs faggruppe for biologisk mangfold (faglig leder)

Gaute Velle, leder av VKMs faggruppe for biologisk mangfold

Anders Bryn, medlem av VKMs faggruppe for biologisk mangfold

Martin Malmstrøm, VKMs sekretariat (prosjektleder)

Daniel Flø, VKMs sekretariat

Risikovurderingen skal godkjennes av VKMs faggruppe for biologisk mangfold. Det skal etter planen publiseres 30. juni i år.

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder, ph.d.

M: 92 42 43 13
Send e-post