Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 07.06.2022

Hovedbudskap:

VKM skal på oppdrag fra Helsedirektoratet vurdere nytte og risiko ved å erstatte salt (natriumklorid) i mat og drikke med kaliumklorid.

VKM skal på oppdrag fra Helsedirektoratet vurdere nytte og risiko ved å erstatte salt (natriumklorid) i mat og drikke med kaliumklorid.

Det er utarbeidet en protokoll for prosjektet, som er på høring. Frist for innspill er 13. juli 2021.

Bakgrunn

For høyt inntak av salt kan blant annet føre til høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer, derfor er det viktig å redusere saltinntaket i befolkningen. Det gjennomsnittlige saltinntaket i Norge er ca. 10 gram per dag blant menn, og noe lavere blant kvinner.

Helsedirektoratets tiltaksplan for salt (2014-2018) hadde som mål å redusere salt i kosten med 15 prosent innen 2018 og 30 prosent innen 2025. Å erstatte natriumklorid (salt) delvis med kaliumklorid har vist seg å være et godt alternativ ved saltreduksjon.

Oppdraget

VKM skal blant annet se på hvilke effekter et redusert inntak av natriumklorid og et tilsvarende økt inntak av kaliumklorid har for helsa til den norske befolkningen i alle aldersgrupper over 1 år.

VKM skal også beregne hva inntaket av natriumklorid og kaliumklorid fra kosten vil være dersom 0 - 30 prosent av natriumklorid erstattes med kaliumklorid.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av:

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi skal godkjenne den endelige vurderingen.

Planen er at nytte- og risikovurderingen skal publiseres før sommeren 2022.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie