Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Karplanter som ikke er stedegne – vurdering av følger for biologisk mangfold

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 25.06.2021

 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø skal vurdere hvilke følger det kan ha for biologisk mangfold å plante karplanter i områder hvor de ikke hører hjemme.

Oppdraget er fra Miljødirektoratet.

Bakgrunn

Karplanter omfatter alle landlevende planter unntatt moser. Trær er ikke med i oppdraget.

Planting og såing av karplanter skjer i stor skala i Norge, både i offentlig og privat regi. Det kan for eksempel være i veikanter, eller til torvtak på hytter i fjellet. Avhengig av hvordan artene reproduserer og sprer seg, vil de ha ulikt potensiale for å påvirke miljøet de plantes i.

Oppdrag

Miljødirektoratet ønsker en oversikt over hvilke faktorer som må vurderes ved planting og såing, slik at det kan gjøres på en tryggest mulig måte.

VKM skal blant annet utvikle kriterier for å vurdere hvilke typer karplanter som egner seg for planting i ulike områder.

VKM skal også og peke på hvilke konsekvenser planting og såing kan ha for de karplantene som vokser i området fra før, blant annet med tanke på endringer i genetisk tilpasning til området. Dette kan spesielt være en utfordring når det gjelder frøblandinger som inneholder flere ulike arter.

Kriteriene skal også brukes til å identifisere karplanter som finnes naturlig i Norge, og som i liten grad utgjør en risiko for biologisk mangfold. I tillegg skal kriteriene kunne brukes for å identifisere når det er behov for artsspesifikk risikovurdering.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av:

  • Anders Nielsen, VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES), faglig leder
  • Inger Elisabeth Måren, VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)
  • Line RosefPDF, ekstern ekspert fra NMBU, fakultet for landskap og samfunn
  • Martin Malmstrøm, VKMs sekretariatet, prosjektleder

Faggruppen for fremmede organismer og handel står ansvarlig for vurderingen. Den vil etter planen publiseres i siste halvdel av juni 2021.

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder. Phd.

M: 92 42 43 13
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie