Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr

Rapportnr:

Bestilt: 30.04.2020

Publisering: 15.04.2021

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere hvilke følger import av grovfôr kan ha på helsa til planter, dyr og mennesker, og på biologisk mangfold.

Vurderingen er et fellesoppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Bakgrunn

Tørkesommeren i 2018 førte til avlingsvikt i store deler av Norge. For å dekke den akutte etterspørselen etter grovfôr, ble det importert store mengder høy, halm, ensilasje og annen type grovfôr. Det kan være fare for at grovfôr fra utlandet fører med seg nye smittestoffer og fremmede, skadelige organismer.

Oppdraget

Miljødirektoratet har bedt VKM om å vurdere sannsynligheten for at importert grovfôr fører med seg fremmede organismer, og hvilke effekter det kan ha på biologisk mangfold i Norge.

Miljødirektoratet ønsker også at VKM vurderer tiltak som eksportør, importør og sluttbruker kan gjennomføre for å redusere risiko.

Mattilsynets ber om at VKM vurderer sannsynligheten for at importert grovfôr kan føre til smitte og sykdom hos dyr og mennesker, og sannsynligheten for introduksjon av planteskadegjørere.

Arbeidet er organisert i følgende fire delprosjekter:

  • fôr
  • dyrehelse og zoonoser
  • plantehelse
  • biologisk mangfold

Prosjektgrupper

Prosjektgruppen for delprosjekt fôr består av

Arbeidet ble startet opp i februar 2020.

Prosjektgruppen for delprosjekt dyrehelse og zoonoser består av

Arbeidet starter i august 2020.

Arbeidet med plantehelse og biologisk mangfold er ikke påbegynt.

Publisering april 2021

En godkjenningsgruppe bestående av medlemmer fra faggruppen for fôr, faggruppen for plantehelse, faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd, faggruppen for mikrobiell økologi, faggruppen for hygiene og smittestoffer og faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES), er faglig ansvarlig for arbeidet.

Rapporten skal etter planen publiseres i april 2021.

Kontakt

Dean Basic

Prosjektleder. Phd.

T: 21 62 28 25
M: 45 43 20 45
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie