Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen

Mikroplast – forekomst og følger for trygg mat og miljø i Norge

Rapportnr:

Bestilt: 24.11.2017

Publisering: 21.10.2019

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vil oppsummere kunnskap om hvor mye mikroplast som finnes i naturen, og vurdere hvilke følger det kan ha for land og vann og mattrygghet i Norge.

Det er stor interesse og bekymring verden over for hvilke konsekvenser plastsøppel kan ha for jord, vannveier og hav. Små plastpartikler, "mikroplast", som spres til miljøet kan muligens skade organismer og økosystemer.

Det finnes i dag ingen oversikt over hvilke følger mikroplast kan ha for norske matressurser, miljø og menneskers helse. Det er bakgrunnen for at VKM har tatt initiativ til oppsummeringen.

Økt forståelse

Arbeidet skal munne ut i en vurdering av kunnskapen som finnes om forurensing med mikroplast, med særlig søkelys på mulige effekter i Norge.

VKM vil basere arbeidet på blant annet rapporter fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og fra FN-organisasjonen Food and Agriculture Organization (FAO), publisert i henholdsvis 2016 og 2017. Begge rapportene ser på mikroplast fra fiskerier, akvakultur og sjømat. VKM vil også vurdere mikroplast i landmiljø og i landbasert mat.

VKM ønsker å bidra til økt forståelse av hva som er kilder til mikroplast, og av hvilke konsekvenser denne type forurensing kan ha.

Hovedkomiteen i VKM er ansvarlig for oppsummeringen. Den skal etter planen publiseres i oktober 2019.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie