Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 05.04.2022

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere nytte og risiko ved å bruke solkrem som beskyttelse mot solstråling.

Målet er å identifisere og sammenligne helsegevinster og helseskader som følge av solkrembruk.

Vi skal undersøke i hvilken grad bruk av solkrem reduserer helseskader som er knyttet til UV-stråling fra sol, som for eksempel hudkreft. Vi skal også undersøke om stoffer i solkrem kan gi helseskader, som for eksempel hudallergier.

VKM har utarbeidet en protokoll som beskriver metodikken som skal brukes i nytte- og risikovurderingen, se revised protocol. Pdf, 1.1 MB.

Bakgrunn

Forekomsten av hudkreft i Norge er blant de høyeste i verden, og dødelighet av hudkreft i Norge er høyest i Europa. Det er antatt at årsaken er uheldige solingsvaner, som bruk av solarium og soling ved reiser til solrike feriemål. Samtidig diskuteres det om stoffer i solkrem kan ha negative helseeffekter og om man får nok D-vitamin ved bruk av solkrem.

VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk er ansvarlig for vurderingen.

Risikovurderingen er selvinitiert. Planen er at den skal publiseres våren 2022.

Prosjektgruppens medlemmer:

Ellen Bruzell Åpnes i nytt vindu. (faglig leder), medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Tove Gulbrandsen Devold, medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Berit Granum, medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Josef Daniel Rasinger, medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Jens Rohloff, medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Camilla Svendsen, medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Trine Husøy, leder av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Monica Hauger Carlsen, medlem av faggrupen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Eva Marie-Louise Denison Pdf, 341.6 kB, åpnes i nytt vindu., Folkehelseinstituttet

Gro Haarklou Mathisen (prosjektleder), VKMs sekretariat

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie