Plantevernmidler

Overflatevann og avrenning: relevans av scenarioer

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 15.06.2021

 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere hvor relevante EUs scenarioer for å beregne overflatevann og avrenning, er for norske forhold.

Vurderingen gjøres på oppdrag fra Mattilsynet. Den vil inngå i arbeidet med å forbedre dagens metodikk for å vurdere miljørisiko ved bruk av plantevernmidler.

Oppdraget

VKM skal blant annet identifisere landbruksområder i Norge som har jord- og klimaforhold som passer med de ti overflatescenarioene som er utarbeidet av EUs Forum for Coordination of pesticide fate models and their Use (FOCUS), eller fire nasjonale scenarioer.

VKM skal vurdere hvordan områdene som er mest utsatt for overflatevann er, sammenlignet med jordbruksareal i Norge.

VKM skal også identifisere hva som kjennetegner jordbruksareal som ikke er representative for FOCUS-scenarioene eller de nasjonale scenarioene.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i VKM består av:

  • Ole Martin Ekloåpnes i nytt vindu – VKM-medlem, faggruppen for plantevernmidler, faglig leder
  • Tor Fredrik Holthåpnes i nytt vindu - VKM-medlem, faggruppen for plantevernmidler
  • Michael KleinPDF – ekstern ekspert fra Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology IME, Tyskland
  • Nana Yaa Boaheneåpnes i nytt vindu – VKM-sekretariatet, prosjektleder

Faggruppen for plantevernmidler er faglig ansvarlig for vurderingen. Vurderingen skal etter planen publiseres i januar 2021.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie