Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Hygiene og smittestoffer

Parasitter i norsk drikkevann

Rapportnr:

Bestilt: 29.10.2019

Publisering: 19.06.2020

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal gjøre en risikovurdering av parasitter i drikkevann i Norge.

VKM utarbeidet en risikovurdering av parasitter i drikkevann for Mattilsynet i 2009. Bakgrunnen for oppdateringen, er at klimaendringer kan føre til flere parasitter i norsk drikkevann.

Sykdomsfremkallende organismer i drikkevann kan ha alvorlige konsekvenser for folkehelse.

Oppdraget

VKM skal oppdatere informasjon om forekomst av parasittene Giardia og Cryptosporidium i norsk drikkevann. I tillegg skal VKM vurdere hvilke faktorer som fører til at parasitter kan være en utfordring i produksjon av trygt drikkevann. VKM skal også oppdatere informasjon om gode metoder for analyse av parasittene.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i VKM består av:

VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer er ansvarlig for risikovurderingen. Den skal etter planen publiseres i juni 2020.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie