Plantehelse

Planteskadegjøreren ramorum greinvisning

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 06.07.2023

Hovedbudskap:

VKM skal oppdatere en risikovurdering av planteskadegjøreren ramorum greinvisning (Phytophthora ramorum) i Norge.


VKM gjør dette på oppdrag fra Mattilsynet, som trenger oppdatert kunnskap i arbeidet med regulering av planteskadegjøreren.

Bakgrunn

Forrige risikovurdering av ramorum greinvisning er fra 2009. Siden den gang har planteskadegjøreren blitt påvist i Norge gjentatte ganger på friland, i hagesentre og i planteskoler, først og fremst på Vestlandet.

Ramorum greinvisning har så langt i hovedsak rammet prydplanter i slekten Rhododendron, men det er også gjort funn i krossved, pyramidelyng, kalmia, syrin og amerikansk eik. Nylig ble naturlig infeksjon av sykdommen påvist i blåbær.

Oppdraget

I oppdateringen skal VKM blant annet beskrive genetiske linjer av ramorum greinvisning, og oppdatert kunnskap om forekomst i Norge så vel som i Europa for øvrig og ellers i verden.

Den endelige rapporten skal også inneholde oppdatert informasjon om vertsplanter for ramorum greinvisning. I tillegg skal VKM vurdere mulige innførselsveier, inkludert hvilke vertsplanter og andre smittebærende elementer som kan gi særlig høy risiko for at planteskadegjøreren introduseres i Norge.

VKM skal også vurdere effekter hvis ramorum greinvisning spres til andre områder i Norge enn der den er registrert hittil. Det vil si skade på ulike typer dyrkede planter, skog og viltvoksende planter, og eventuelle andre økonomiske og miljømessige konsekvenser.

Oppdraget omfatter også identifisering av relevante risikoreduserende tiltak.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av:

Iben Magrethe Thomsen, medlem av faggruppen for plantehelse (faglig leder)

Beatrix Alsanius, medlem av faggruppen for plantehelse

Paal Krokene, medlem av faggruppen for plantehelse

Sandra Wright, medlem av faggruppen for plantehelse

Daniel Flø, VKMs sekretariat

Micael Wendell, VKMs sekretariat (prosjektleder)

Rapporten skal godkjennes av VKMs faggruppe for plantehelse. Den skal etter planen publiseres i begynnelsen av juli 2023.

Kontakt

Micael Wendell

Prosjektleder, ph.d.

T: 45 80 75 51
Send e-post