Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Hygiene og smittestoffer

Rangering av smittestoffer i næringsmidler

Rapportnr:

Bestilt:

Publisert: null

 
 

Hovedbudskap:

Mattilsynet trenger ny kunnskap om smittestoffer i mat og drikke. Et utkast til mandat for et nytt oppdrag til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er nå ute på høring.

Høringsfristen er 6. november 2019.

Her er lenke til høringenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Som grunnlag for Mattilsynets overvåking, vil Mattilsynet be VKM om å utarbeide en rangering av smittestoffer og matvarekombinasjoner som kan utgjøre en risiko for folkehelsen.

Mattilsynet gjennomfører årlig ulike overvåkings- og kartleggingsprogrammer (OK-program) hvor det analyseres for smittestoffer i næringsmidler på det norske markedet. For å kunne prioritere hvilke smittestoffer og næringsmidler som skal overvåkes i årene fremover, trenger Mattilsynet en kunnskapsbasert rangering av smittestoffer i mat og drikke som kan utgjøre en potensiell risiko for folkehelsen.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie