Plantehelse

Risikokategorisering av planteskadegjørere

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 22.04.2021

 
 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø skal risikokategorisere planteskadegjørere, på oppdrag fra Mattilsynet.

Kategoriseringen inngår i Mattilsynets arbeid med ny plantehelseforskrift.

Oppdraget omfatter både planteskadegjørere som ikke finnes i EU-området, og planteskadegjørere som finnes i EU-området, men som trolig ikke finnes i Norge i dag.

Totalt gjelder det 33 planteskadegjørere.

Oppdraget

For samtlige skal VKM beskrive.

  • skadegjørerens identitet
  • fravær eller forekomst i Norge
  • status i norsk regelverk
  • potensiale for innførsel, etablering og spredning i Norge
  • mulige konsekvenser i Norge
  • tilgjengelige tiltak
  • konklusjon på risikokategoriseringen

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i VKM består foreløpig av:

VKMs faggruppe for plantehelse er ansvarlig for arbeidet. Det skal etter planen være ferdig 15. mars 2021.

Kontakt

Daniel Flø

Prosjektleder. Phd.

M: 47 66 42 11
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie