Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Risikovurdering av pukkellaks

Rapportnr:

Bestilt: 11.12.2018

Publisering: 13.12.2019

 
 

Hovedbudskap:

Hva skjer med villaksen og økosystemene i elvene hvis pukkellaks etablerer seg i norske elver? Hva er risikoen for at pukkellaksen fører med seg smittestoffer til oppdrettsanleggene?

Det er et par av spørsmålene som Miljødirektoratet og Mattilsynet ønsker svar på når de ber Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere konsekvenser av økt forekomst av pukkellaks.

Økt forekomst av pukkellaks

Pukkellaks har blitt observert stadig oftere i norske lakseelver siden tidlig på 2000-tallet. I 2017 ble det fanget pukkellaks i mer enn halvparten av de lakseførende elvene i Norge. Det er imidlertid uvisst om dette er laks som allerede har etablert seg i disse elvene. Pukkellaks er uønsket i Norge på grunn av faren for negativ påvirkning på biologisk mangfold.

Oppdraget

VKM skal vurdere spørsmål som berører spredning og eventuell etablering av pukkellaks i norske elver. Det omfatter blant annet hvilke elver som er mest utsatt, hvilke effekter spredning og etablering vil ha på de lokale økosystemene, og om pukkellaks vil konkurrere om mat og gyteplasser med laksefiskene vi har i dag. VKM skal også vurdere om klimaendringer kan påvirke utviklingen, innenfor et 50-års perspektiv.

En viktig del av oppdraget går ut på å vurdere hvilke tiltak som kan settes inn for å hindre etablering, uten at tiltakene har for stor påvirkning på de norske artene i elvene.

VKM skal også vurdere hvilken risiko økt forekomst eller etablering av pukkellaks kan ha for introduksjon av smittestoffer, og for utbrudd av sykdommer. Problemstillingen berører både for vill og oppdrettet laks.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av:

  • Kjetil Hindaråpnes i nytt vindu - medlem av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter CITES. Faglig leder for prosjektet.
  • Gaute Velleåpnes i nytt vindu - leder av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES.
  • Eva B. Thorstad åpnes i nytt vindu- medlem av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES).
  • Lars Robert Holeåpnes i nytt vindu– medlem av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES)
  • Kyrre Kausrudåpnes i nytt vindu – medlem av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES).
  • Lucy Robertsonåpnes i nytt vindu - medlem av VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer
  • Espen Rimstadåpnes i nytt vindu – medlem av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd.
  • Odd Terje SandlundPDF - ekstern ekspert fra NINA.
  • Knut Wiik VollsetPDF - ekstern ekspert fra Uni Reaseach Miljø/Universitetet i Bergen
  • Martin Malmstrømåpnes i nytt vindu VKMs sekretariat, prosjektleder.

VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) er ansvarlig for risikovurderingen. Rapporten skal etter planen publiseres i midten av desember 2019.

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder. Phd.

M: 92 42 43 13
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie