Ingen verdi angitt

Skrantesyke – oppdatert kunnskap om sykdom og spredningsrisiko

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 26.01.2021

 
 

Hovedbudskap:

I kjølvannet av at det er påvist skrantesyke hos en villrein på Hardangervidda, ber Mattilsynet og Miljødirektoratet VKM om oppdatert kunnskap om sykdommen og om risikofaktorer for at sykdommen sprer seg inne i og ut av villreinområdet.

En sentral del av oppdraget, er å vurdere hvordan skrantesyke i Norge bør håndteres. Oppdragsgiverne peker på tre alternative strategier: ingen tiltak, begrense smitte og utrydde smitte.

VKM blir bedt om å vurdere hvilke konsekvenser de tre strategiene kan ha på kort og lang sikt, både overordnete, veterinærmedisinske og økologiske.

VKM skal også vurdere ulike typer tiltak for å begrense smittespredning, og hvilke effekter tiltakene kan ha. I tillegg skal VKM vurdere effekter av tiltak som skal utrydde smitten, på Hardangervidda så vel som i Norge.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i VKM består av:

Oppdraget er forankret i en godkjenningsgruppe med følgende sammensetning:

Oppdraget er delt i to faser. Les mer om den første fasen herPDF. Stikkord for neste fase er blant annet mattrygghet og viltforvaltning.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie