Fôr

Tilsetning av L-histidin i fôr til laksefisk

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 32

Publisert: 23.05.2005

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet å kommentere om L-histidin monohydroklorid monohydrat, som tilsetning i fôr til laksefisk, bør betraktes som et essensielt næringsstoff eller som et farmakologisk legemiddel for å hindre dannelse av katarakt (grå stær).


Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie