Biologisk mangfold

Utsetting av fasan og rapphøns for trening av fuglehunder - konsekvenser for biologisk mangfold, dyrevelferd og dyrehelse

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 30.11.2022

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere om innførsel, hold og utsetting av fasan og rapphøns kan påvirke norsk natur, ha negative konsekvenser for velferden til fuglene eller føre til smittespredning.

Risikovurderingen gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Bakgrunn

De siste årene er oppdrettet fasan og rapphøns satt ut i norsk natur i stort omfang. Fuglene brukes hovedsakelig til trening av stående fuglehunder og gjennomføring av jakthundprøver.

Fasan (Phasianus colchicus) er definert som en fremmed art i Norge. Det kreves tillatelse fra Miljødirektoratet for innførsel, oppdrett og utsetting.

Rapphøne (Perdix perdix) er regnet som utdødd i norsk natur, og behandles derfor også som en fremmed art.

I forbindelse med behandling av søknader om utsetting i 2021 konkluderte Klima- og miljødepartementet med at det er behov for mer kunnskap om hvordan utsetting av fasan og rapphøns påvirker naturmangfold og dyrevelferd.

Oppdraget

Miljødirektoratet og Mattilsynet ønsker å kartlegge mulige konsekvenser av innførsel, hold og utsetting av fasan og rapphøns for trening av fuglehunder. VKM skal i tillegg identifisere kunnskapshull og vurdere mulige tiltak som kan redusere risiko.

VKMs rapport vil bidra til et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag i forbindelse med fremtidige søknader.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av:

Eli K. Rueness, Åpnes i nytt vindu. faggruppen for fremmede organismer og CITES, faglig leder

Katrine Eldegard Åpnes i nytt vindu., faggruppen for fremmede organismer og CITES

Andrew Janczak, Åpnes i nytt vindu. faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Bjørnar Ytrehus Åpnes i nytt vindu., faggruppen for mikrobiell økologi

Hans Christian Pedersen Pdf, 57.7 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert, pensjonist

Maria Asmyhr Åpnes i nytt vindu., VKMs sekretariat, prosjektleder

Dean Basic Åpnes i nytt vindu., VKMs sekretariat, prosjektmedarbeider

Faggruppen for biologisk mangfold, med supplement av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd, er ansvarlig for risikovurderingen. Risikovurderingen skal etter planen publiseres 30. november 2022.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie