Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av tidligere risikovurdering av jern

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 26

Publisert: 27.04.2005

Hovedbudskap:

Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i Vitenskapskomiteen for mattrygghet har, etter spørsmål fra Mattilsynet, sett på om en tidligere risikovurdering av jern (gjort i forbindelse med "Kelloggssaken") fremdeles er holdbar.

Det finnes etter faggruppens skjønn tilstrekkelige indikasjoner på negative helseffekter ved høyt jerninntak i den forskning som foreligger, og som er beskrevet i EFSAs opinion om jern, til at det er berettiget å opprettholde restriksjon med hensyn til jernberikning.

Faggruppen er enig med EFSA i at det er behov for mer forskning for å komme til en avklaring om mulige sammenhenger mellom inntak av jern og hjerte- karsykdommer og kreft, eventuelle andre sykdommer, heter det i konklusjonen.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 21 62 28 07
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie