Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
10.04.2019 07.06.2022

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko
12.05.2021 07.06.2022

Hovedkomiteen

Risikorangering av fremmedstoffer i mat - hvilke matvarer er det relevant å overvåke?
01.05.2022

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
15.02.2019 27.04.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
29.01.2021 14.04.2022

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
27.02.2018 05.04.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 17.03.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kjempeveps fra Asia - risiko for biologisk mangfold og bier
29.10.2021 21.02.2022

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i miljøet
15.04.2021 25.01.2022

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
30.10.2017 11.01.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Innførsel og hold av ulike kvegarter – konsekvenser for norsk biologisk mangfold
24.03.2021 17.12.2021

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
30.04.2020 14.12.2021

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
21.04.2020 03.12.2021

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
19.03.2018