Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger under arbeid

Alle under arbeid Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

Hovedkomiteen

Mikroplast – forekomst og følger for trygg mat og miljø i Norge
Under arbeid 24.11.2017 21.10.2019

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
Under arbeid 30.10.2017 30.11.2019

Plantehelse

Jordlopper – risiko for plantehelse
Under arbeid 13.12.2018 04.12.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Risikovurdering av pukkellaks
Under arbeid 11.12.2018 13.12.2019

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jodberikning – tilsetning av jod til salt
Under arbeid 09.04.2018 02.03.2020

Mikrobiell økologi

Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann
Under arbeid 18.02.2019 01.04.2020

Hovedkomiteen

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner for risikovurdering
Under arbeid 01.02.2018 15.09.2020

Hovedkomiteen

Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering
Under arbeid 10.04.2019 28.04.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter
Under arbeid 10.04.2019 28.04.2021

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Nytte- og risikovurdering av solkrembruk
Under arbeid 27.02.2018 28.04.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
Under arbeid 15.02.2019 28.04.2021

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder
Under arbeid 15.02.2019 28.04.2021

Hygiene og smittestoffer

Parasitter i norsk drikkevann
Under arbeid 15.02.2019 28.04.2021

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie