Risikovurderingerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Risikovurderinger under arbeid

Alle under arbeid Status keyboard_arrow_down Rapportnr keyboard_arrow_down Bestilt keyboard_arrow_down Publisert keyboard_arrow_down

Plantehelse

Planteskadegjørerne Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans
Under arbeid 17.07.2017 28.02.2018

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Skal vurdere konsekvenser av å endre maksimumsgrensen for molybden i kosttilskudd
Under arbeid 06.10.2017 01.03.2018

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Skal vurdere konsekvenser av å endre maksimumsgrensen for krom i kosttilskudd
Under arbeid 06.10.2017 01.03.2018

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Skal vurdere konsekvenser av å endre maksimumsgrensen for mangan i kosttilskudd
Under arbeid 09.10.2017 01.03.2018

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Skal vurdere konsekvenser av å endre maksimumsgrensen for vitamin K i kosttilskudd
Under arbeid 06.10.2017 01.03.2018

Mikrobiell økologi

Ville dyr og spredning av antibiotikaresistens
Under arbeid 07.08.2017 15.03.2018

Plantehelse

Utvikler verktøy for å identifisere, beskrive og rangere nye trusler mot plantehelse
Under arbeid 07.08.2017 20.03.2018

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av glycyrrhizinsyre fra lakrisrotplanten
Under arbeid 29.05.2017 07.05.2018

Plantehelse

Karanteneskadegjørere i avfall fra virksomheter som tar imot poteter og uvaskede grønnsaker med rot
Under arbeid 01.06.2017 31.05.2018

Hygiene og smittestoffer

Skal vurdere konsekvenser av listeriabakterier
Under arbeid 11.09.2017 14.06.2018

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Skal vurdere risiko ved spredning av villsvin
Under arbeid 11.09.2017 17.06.2018

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurderer risiko ved den syntetiske antioksidanten butylhydroksytoluen (BHT)
Under arbeid 11.09.2017 30.09.2018

Fôr

Kadmium i kunstgjødsel – effekt på helse og miljø
Under arbeid 31.10.2017 30.11.2018

Dyrehelse og dyrevelferd

Handel med frossen melke fra oppdrettsfisk - risiko for smitteoverføring
Under arbeid 30.11.2017 30.11.2018

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
Under arbeid 30.10.2017 30.11.2019

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kunnskapsgrunnlag for norsk regelverk for listing av truede dyr og planter
Under arbeid 30.10.2017 30.11.2019

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av pollen frå den genmodifiserte maisen MON 810
Under arbeid 29.05.2012 30.11.2019

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jodberikning – tilsetning av jod til salt
Under arbeid 29.05.2012 30.11.2019

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummerr:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie