Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Dyrehelse og dyrevelferd | Biologisk mangfold | CITES

Merking av villfugl - risiko for dyrevelferd
27.04.2023 31.01.2024

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Vurdering av helserisiko ved grillet mat
31.01.2023 11.12.2023

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Kartlegging av innholdet i glutenfrie- og plantebaserte analogprodukter til kjøtt- og meieriprodukter
13.02.2023 29.11.2023

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Konsistensmidler – kartlegging av effekter på fordøyelseskanalen
20.01.2023 29.11.2023

Dyrehelse og dyrevelferd

Steril (triploid) laks - vurdering av helse og velferd
11.11.2022 01.11.2023

Plantehelse

Planteskadegjøreren ramorum greinvisning
03.11.2022 06.07.2023

Biologisk mangfold

Innførsel av rødkardinal - risiko for norsk biologisk mangfold
21.02.2023 30.06.2023

Biologisk mangfold | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 20.06.2023

CITES

Handel med pytonslanger og pytonslangeprodukter
14.11.2022 13.06.2023

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd
19.03.2018

Hygiene og smittestoffer

Revens dvergbendelorm - risiko for folkehelse

Plantevernmidler

Plantevernmidler - metodedokument for helse- og miljørisikovurderinger

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kaliumklorid som erstatning for salt – vurdering av nytte og risiko
12.05.2021