Om VKM Report

VKM Report er en åpent tilgjengelig, digital, vitenskapelig rapportserie som utgis av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

I rapportserien inngår fagfellevurderte vitenskapelige vurderinger (risikovurderinger, nytte- og risikovurderinger og kunnskapsoppsummeringer).

De vitenskapelige vurderingene omfatter følgende fagområder:

 • dyrehelse og dyrevelferd
 • hygiene og smittestoffer
 • ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
 • tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk
 • forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester
 • genmodifiserte organismer og avledete produkter til mat og fôr
 • fôr
 • plantehelse
 • plantevernmidler
 • fremmede organismer
 • internasjonal handel med truede og sårbare arter (CITES)
 • mikrobiologiske produkter
 • GMO-legemidler
 • andre områder under Miljødirektoratets ansvarsområde der VKM har relevant kompetanse

Vitenskapelig publikasjon nivå 1

Publikasjoner i VKM Report er godkjent som en vitenskapelig publikasjon på nivå 1 i Kanalregistret.

Det innebærer at de er fagfellevurdert. Les VKMs retningslinjer for:

Hovedtrekk i arbeidsprosessene bak VKMs vitenskapelige vurderinger

(For flere detaljer, se rutiner og retningslinjer)

Oppdrag/bestilling

VKMs vitenskapelige vurderinger gjøres primært på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM kan også selv ta initiativ til risikovurderinger og andre typer vurderinger.

VKM og oppdragsgiver har dialog om oppdraget. Oppdragene publiseres på vkm.no, med omtale og informasjon om prosjektgruppe og godkjenningsgruppe.