Ledige stillinger

VKM består av en hovedkomité, 13 faggrupper og et faglig sekretariat. Hovedkomiteen og/eller faggruppene har det faglige ansvaret for risikovurderingene. Sekretariatet er faglig støtte for hovedkomiteen og faggruppene i arbeidet med vurderingene.

VKM har for tiden ingen ledige stillinger:

 

VKM ansatte og medlemmer