Ledige stillinger

VKM består av en hovedkomité, 11 faggrupper og et faglig sekretariat. Hovedkomiteen og/eller faggruppene har det faglige ansvaret for risikovurderingene. Sekretariatet er faglig støtte for hovedkomiteen og faggruppene i arbeidet med vurderingene.

VKM har for tiden en ledig stilling.

Direktør - Sekretariatet

Søknadsfrist er 07.mars 2021.

Folkehelseinstituttet søker direktør for sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Direktøren har ansvar for den daglige driften av VKM og personalansvar for sekretariatet. Direktøren skal legge til rette for at komiteen kan arbeide med fokus på åpenhet, uavhengighet og faglig kvalitet, mens komiteen har ansvar for det faglige innholdet i de vitenskapelige vurderingene. Stillingen innebærer nasjonalt og internasjonalt samarbeid, blant annet deltakelse i møter i det rådgivende forumet til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Les mer om stillingen og søk her på webcruiter.

VKM ansatte og medlemmer