Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

05. mars 2018

Faglig årsrapport 2017

Én begivenhet peker seg ut som spesielt viktig for Vitenskapskomiteen for mat og miljø i 2017: utvidelse av miljøoppdraget på permanent basis.

Det skriver direktør Lars E. Hanssen i VKMs Faglig årsrapport 2017.

En naturlig konsekvens av at miljøoppdraget ble utvidet til også å omfatte vurdering av risiko ved fremmedeorganismer, handel med truede arter og mikrobiell økologi, var at VKM endret navn til Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Hva brukes vurderingene til?
Den faglige årsrapporten løfter også frem noen av fjorårets sentrale publikasjoner og hva oppdragsgiverne, Mattilsynet og Miljødirektoratet, har brukt dem til.

Les hele rapporten her.PDF

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie