Fisk i norsk kosthold: offentlig høring av protokoll

VKM har utarbeidet protokoll for nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold. Protokollen er på offentlig høring. Frist for å sende innspill er 4. mars 2020.

Innspill sendes til vkm@vkm.no eller prosjektleder Kirsten Rakkestad.

Her er lenke til protokollen.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø skal gjøre en nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold på oppdrag fra Mattilsynet. Vurderingen skal etter planen være ferdig våren 2021.

Les mer om oppdraget her.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie