Mikroplast innslag på Hold Norge Rent konferanse

VKMs prosjektleder Kirsten Rakkestad presenterte "Mikroplast - forekomst og følger for mat og miljø". Hun forteller litt om de andre sesjoner på konferansen.

Konferansen hadde mange utstillere fra avfallsbransjen, diverse ideelle organisasjoner, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering og flere. Erna Solberg åpnet programmet med å understreke at verden har nok kunnskap til å handle, at vi må gjøre noe med plastproblemet, men at vi trenger mer forskning blant annet på kilder til, og effekter av, mikroplast, for å finne de mest effektive tiltakene. Hun trakk også fram at Norge har vært en pådriver i FN for strengere regulering av handel med plastavfall, og at dette kan bidra til at mindre plastsøppel ender i naturen og havet.

Fysiker og programleder fra NRK, Andreas Wahl, var konferansier. Jeg holdte et innlegg der jeg presenterte VKM og arbeidet vi har gjort med risikovurdering av mikroplast, for både mennesker og miljø. Ellers var det to andre inviterte foredragsholdere som også er medforfattere på vår vurdering, nemlig Martin Wagner og Marte Haave. Begge disse var "Keynote speakers".

Marte Haave fra NORCE innledet sesjonen om plast på avveie med innlegget «There is no way to zero plastic – use and abuse of plastic, and the road to a cleaner future». Hun fortalte om utviklingen i bruk av plast (bildet), hvordan plast er blitt en millliardindustri som neppe vil dø uten kamp, og at dette kanskje ikke er ønskelig heller? Plast har mange gode egenskaper, men vi trenger «smartere» plast, og bedre gjenvinning slik at resirkulert plast får bedre anvendelighet.

Martin Wagner fra NTNU inneldet sesjonen om mennesker og miljø med innlegget «Plastics – a toxic love story?». Han snakket om hvordan vårt forhold til plast har endret seg fra en «vill forelskelse» i starten, til at plast ble noe vi tok for gitt, og som nesten var «usynlig» for oss, før den nå har blitt synlig igjen – og vi ser den som et stort problem. Han snakket også om hvordan vi kan sette plastproblemet inn i ulike kontekster, men at alle disse likevel er tett knyttet sammen.

Om du vil høre på de foredragene fra konferansen kan du se videoen her. Du kan lese mikroplast risikovurdering her.

Kirsten Rakkestad og Andreas Wahl
Erna Solberg åpner Hold Norge Rent konferansen
Marte Haave
Martin Haave