Oppdrag om risikovurdering av genmodifiserte organismer og avledete produkter

Kan genmodifiserte organismer og prosessert mat og fôr som er avledet fra organismene utgjøre en risiko for helse og miljø? VKM vurderer dette i et løpende oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Oppdraget omfatter genmodifiserte organismer og avledete produkter som søkes godkjent under EUs regelverk for genmodifiserte organismer.

Les mer om oppdraget her.